Tầm nhìn
Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản khảo cổ học
09:50, 14 Tháng Tám 2022

Thời gian qua, hoạt động khảo cổ học diễn ra sôi động ở các địa phương trong cả nước với nhiều phát hiện cùng các thành quả nghiên cứu mới đa dạng có giá trị cao, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị đó trong giai đoạn mới. chi tiết..

Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
16:14, 13 Tháng Tám 2022

(DSX)- Ngày 12/8, tại Ninh Bình, Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với tỉnh Ninh Bình tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô Hoa Lư”. chi tiết..

Kế hoạch Bảo tồn và số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
16:44, 12 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và Số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030. chi tiết..

Bắc Ninh tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị bảo vật quốc gia
15:58, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND tỉnh giao Sở VHTTDL Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương thực hiện việc rà soát, lựa chọn hiện vật đủ điều kiện lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11 - năm 2022. chi tiết..

Cần chiến lược “hồi hương” cổ vật
15:54, 11 Tháng Tám 2022

Khi bàn về tình trạng “chảy máu” cổ vật, các chuyên gia di sản văn hóa đều cho rằng, ngoài việc bắt buộc phải đăng ký cổ vật thuộc sở hữu tư nhân với các cấp quản lý thì rất cần một chiến lược phù hợp để tôn vinh cổ vật, cũng là tôn vinh văn hóa Việt Nam. chi tiết..

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng
15:01, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch năm 2023, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Di sản tư liệu cần có một hành lang pháp lý
09:33, 11 Tháng Tám 2022

Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ sự quan tâm tại Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật do Bộ VHTTDL mới tổ chức. Theo đó, nội dung đề nghị bổ sung này sẽ khắc phục tình trạng loại hình di sản tư liệu chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, phần nào hạn chế hiệu quả phát huy giá trị di sản. chi tiết..

Mở rộng khai quật khảo cổ thêm 300m2 tại chùa Cao, tỉnh Bắc Giang
16:51, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-BVHTTDL cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang phối hợp với Viện Khảo cổ học mở rộng khai quật khảo cổ tại địa điểm chùa Cao thuộc xã Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..