Tầm nhìn
Bình Thuận: Triển khai chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững DSVH Việt Nam và Số hóa DSVH Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030
12:42, 01 Tháng Mười 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 3181/UBND-KGVXNV về việc triển khai Công văn số 3380/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. chi tiết..

Quảng Trị: Đảm bảo công tác đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích
15:56, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra tại Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. chi tiết..

Đà Nẵng: Tăng cường công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn thành phố
13:21, 30 Tháng Chín 2022

(DSX) – Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm, lĩnh vực di sản văn hóa trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Tăng cường nguồn lực ưu tiên nhằm bảo vệ bền vững những di sản nghệ thuật trình diễn dân gian
12:15, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh hướng tới. chi tiết..

Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:39, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, đề án, kế hoạch về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục quảng bá rộng rãi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Từ những chủ trương của tỉnh, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đề cập. chi tiết..

Quảng Nam: Kết quả ghi nhận trong công tác Di sản văn hóa 9 tháng đầu năm 2022
15:09, 29 Tháng Chín 2022

(DSX) – Theo báo cáo công tác VHTTDL 9 tháng đầu năm, lĩnh vực Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt được những kết quả ghi nhận. chi tiết..

Quảng Ninh: Thống nhất xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Di tích lịch sử Đền Mẫu, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn
09:44, 29 Tháng Chín 2022

Ngày 28/9, Hội đồng xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp xét duyệt hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chủ trì. chi tiết..

Quảng Trị: Truyền thông nâng cao nhận thức và quảng bá di sản
15:00, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Để phát huy giá trị di sản văn hoá, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các hoạt động quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các di tích trọng điểm đưa vào khai thác đều có mã quét QR. chi tiết..

...