Ứng dụng
Quảng Trị: Truyền thông nâng cao nhận thức và quảng bá di sản
15:00, 28 Tháng Chín 2022

(DSX)- Để phát huy giá trị di sản văn hoá, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện các hoạt động quảng bá thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; các di tích trọng điểm đưa vào khai thác đều có mã quét QR. chi tiết..

Tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đình Xuân La
14:41, 24 Tháng Chín 2022

(DSX)- Ngày 23/9, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3623/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân La, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. chi tiết..

Cao Bằng: Nghiên cứu tư liệu xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích trong 3 tháng cuối năm 2022
10:00, 19 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Điện Biên: Xây dựng kế hoạch, tổ chức lớp tập huấn công tác kiểm kê DSVH phi vật thể trong Quý IV/2022
16:33, 17 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong Quý IV/2022, lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Tràng An cùng 3 di sản khác trên thế giới được UNESCO chọn để thí điểm một dự án về du lịch bền vững
14:38, 13 Tháng Chín 2022

Trong bài phát biểu tại Lễ kỉ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới với chủ đề “Di sản thế giới vì tự cường và phát triển bền vững”, Bà Audrey Azoulay - Tổng Giám đốc tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa UNESCO nhận xét quần thể danh thắng Tràng An đã kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên. Đây chính là lý do vì sao UNESCO chọn Tràng An, cùng với 3 di sản khác trên thế giới để thí điểm một dự án về du lịch bền vững, nhằm tăng cường lợi ích cho cộng đồng ở địa phương, đặc biệt là cho phụ nữ. chi tiết..

Quảng Bình: Tổ chức Hội thảo đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPVT tiêu biểu
15:22, 09 Tháng Chín 2022

(DSX)- Ngày 08/9, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học “Đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. chi tiết..

Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11:11, 05 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai. chi tiết..

Xây dựng, tạo lập dữ liệu số về di sản văn hóa
14:36, 04 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ của Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

...