Cộng đồng
Bình Dương báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 4/2022
16:26, 20 Tháng Tư 2022

(DSX)- Trong tháng, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên mở cửa phục vụ hơn 1.455 lượt khách đến tham quan. chi tiết..

Hòa Bình: Thúc đẩy việc quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa trở thành nguồn lực phát triển các địa phương
10:21, 20 Tháng Tư 2022

(DSX)-Bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa Hòa Bình được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp nhằm triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Đắk Lắk: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh thác Liêng Puh Pêt
16:22, 19 Tháng Tư 2022

(DSX) - Sáng 18/4, tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Yông Hắt, xã Krông Nô, UBND huyện Lắk đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh thác Liêng Puh Pêt (thác Ba Tầng). chi tiết..

Hà Nội: Đền Kim Liên đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt
15:12, 18 Tháng Tư 2022

(DSX)- Mới đây, UBND quận Đống Đa đã tổ chức lễ khai hội truyền thống và đón bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt “Thăng Long Tứ trấn - đền Kim Liên”. chi tiết..

Thanh Hóa: Huy động cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy giá trị di tích
09:16, 18 Tháng Tư 2022

Di tích lịch sử, văn hóa được ví như một “bảo tàng sống” gắn với lịch sử hình thành và phát triển của các địa phương; đồng thời, cũng là sợi dây cố kết cộng đồng, giáo dục truyền thống lịch sử. Do đó, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà còn là sự nghiệp chung của cộng đồng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua bên cạnh nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nhiều địa phương trong tỉnh đã tích cực thực hiện xã hội hóa, huy động sự tham gia của cả cộng đồng trong việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích. chi tiết..

Thanh Hóa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành
14:33, 09 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đó là một trong những nội dung tại văn bản số 4730/UBND-VX của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở VHTTDL và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn. chi tiết..

Lễ đón nhận bằng công nhận lễ hội cướp bông, ném chài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
16:32, 04 Tháng Tư 2022

(DSX)- Ngày 3-4 , tại Di tích lịch sử cấp quốc gia đền Vân Luông (phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận lễ hội cướp bông, ném chài là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. chi tiết..

Cao Bằng: Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số
14:01, 03 Tháng Tư 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2022. chi tiết..