Cộng đồng
Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phương
15:46, 26 Tháng Tư 2022

Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phương tại bản Sại, xã Phú Lệ luôn được huyện Quan Hóa quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo “địa chỉ đỏ” để tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển. chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
15:42, 26 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. chi tiết..

Chương trình tôn vinh di sản: “Sóc Trăng - vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc”
15:58, 25 Tháng Tư 2022

(DSX)- Thông qua chương trình, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của đông đảo công chúng trong xã hội. chi tiết..

Hà Giang: Phát triển du lịch trên nền tảng di sản văn hóa
09:28, 25 Tháng Tư 2022

Tính đến nay, tỉnh ta tổ chức bảo tồn được 34 Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) với 25 DSVHPVT được ghi vào Danh mục DSVHPVT cấp Quốc gia. Năm 2021 tỉnh ta nhận diện được 446 DSVHPVT với 7 loại hình của 14 dân tộc cư trú lâu năm, sinh sống tập trung thành từng làng, bản, trong đó: Có 17 di sản loại hình tiếng nói, chữ viết; 47 di sản ngữ văn dân gian; 12 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian; 259 di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng; 13 di sản lễ hội truyền thống; 41 di sản nghề thủ công truyền thống; 57 di sản tri thức dân gian. chi tiết..

Bắc Ninh phát huy giá trị di sản văn hóa
16:56, 22 Tháng Tư 2022

(DSX)- Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã tổ chức biểu diễn thành công 01 chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoàn thành kế hoạch học hát Quan họ cổ... chi tiết..

Đồng Tháp báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 4/2022
17:54, 21 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Đồng Tháp thực hiện việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng, công tác kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa được thực hiện thường xuyên. chi tiết..

Thanh Hóa: Đảm bảo cảnh quan môi trường tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
15:52, 21 Tháng Tư 2022

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp, cùng các giải pháp đồng bộ, thiết thực, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (gọi tắt là di tích, danh thắng) (DTDT) trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực, tạo không gian cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, thu hút đông đảo du khách bốn phương. chi tiết..

Cao Bằng: Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương
11:00, 21 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. chi tiết..