Tầm nhìn
Cần chiến lược “hồi hương” cổ vật
15:54, 11 Tháng Tám 2022

Khi bàn về tình trạng “chảy máu” cổ vật, các chuyên gia di sản văn hóa đều cho rằng, ngoài việc bắt buộc phải đăng ký cổ vật thuộc sở hữu tư nhân với các cấp quản lý thì rất cần một chiến lược phù hợp để tôn vinh cổ vật, cũng là tôn vinh văn hóa Việt Nam. chi tiết..

Tuyên Quang: Tăng cường quản lý, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng
15:01, 11 Tháng Tám 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch năm 2023, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Di sản tư liệu cần có một hành lang pháp lý
09:33, 11 Tháng Tám 2022

Việc đề nghị đưa di sản tư liệu vào Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) được nhiều chuyên gia, nhà quản lý bày tỏ sự quan tâm tại Hội thảo góp ý hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật do Bộ VHTTDL mới tổ chức. Theo đó, nội dung đề nghị bổ sung này sẽ khắc phục tình trạng loại hình di sản tư liệu chưa được quy định trong hệ thống pháp luật, phần nào hạn chế hiệu quả phát huy giá trị di sản. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2025
16:33, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 chi tiết..

Kiên Giang mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải
16:25, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông còn góp phần đưa lễ hội trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh. chi tiết..

Bổ sung thêm 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
17:30, 09 Tháng Tám 2022

(DSX)- Các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Lễ hội truyền thống; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Nghề thủ công truyền thống; Tri thức dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Ngữ văn dân gian. chi tiết..

Ứng xử với di tích quốc gia đặc biệt
09:40, 09 Tháng Tám 2022

Các di tích quốc gia đặc biệt sau khi được xếp hạng luôn xem là các điểm đến, điểm nhấn văn hóa, lịch sử của đất nước. Tuy nhiên, đằng sau những danh hiệu là vô số áp lực cho các đơn vị quản lý trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. chi tiết..

Điện Biên: Đặt mục tiêu đến năm 2023 có 16 DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
14:31, 08 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2023 lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..