Tầm nhìn
Tuyên truyền quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội
17:04, 13 Tháng Tư 2021

(DSX) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về tuyên truyền quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội năm 2021. chi tiết..

Tu bổ di tích đình Kim Hoàng, TP. Hà Nội
09:09, 12 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1103/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Kim Hoàng thuộc xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15:44, 11 Tháng Tư 2021

(DSX)- UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030"
16:30, 10 Tháng Tư 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 741/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2030". chi tiết..

Quảng Ngãi dừng đề án xây dựng Công viên địa chất Lý Sơn - Sa Huỳnh
16:21, 09 Tháng Tư 2021

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định xem xét dừng Đề án Công viên địa chất Lý Sơn- Sa Huỳnh sau hơn 5 năm thành lập, triển khai các bước lập hồ sơ trình UNESCO chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ lần 2 tại di tích Đồng Miễu, tỉnh Phú Yên
14:12, 09 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1244/QĐ-BVHTTDL về việc Cho phép Bảo tàng tỉnh Phú Yên phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ lần thứ 2 tại di tích Đồng Miễu thuộc Khu phố Đinh Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. chi tiết..

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình La Tinh, TP. Hà Nội
13:51, 09 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1088/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa
11:15, 09 Tháng Tư 2021

(DSX)- Ngày 8/4, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1131/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích Điện Thái Hòa, Đại Nội, tỉnh Thừa Thiên Huế. chi tiết..