Thực trạng môi trường di tích lịch sử văn hóa đền Trần
16:54, 20 Tháng Tám 2014

Trải qua thăng trầm của lịch sử, khu di tích văn hóa đền Trần phần ít nhiều bị xuống cấp bởi sự bào mòn của thời gian. chi tiết..

Thực trạng môi trường di tích thành nhà Hồ
15:35, 19 Tháng Tám 2014

Được xây dựng bằng đá vào cuối thế kỷ 14, đầu thế kỷ 15, đến nay Di sản Thành nhà Hồ vẫn trường tồn như một minh chứng bất diệt cho một thời kỳ lịch sử sôi động, bi hùng của nước Đại Việt. chi tiết..

Thực trạng môi trường đảo Cát Bà, Hải Phòng
16:41, 17 Tháng Tám 2014

Đảo Cát Bà hiện nay không còn xanh, trong như vốn có, mà đang bị nguy cơ ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng, bởi tốc độ đô thị hóa nhanh, cùng với sự phát triển ồ ạt của các loại hình dịch vụ du lịch, nuôi trồng thủy sản... chi tiết..

Đô thị cổ Hội An xây dựng thành phố sinh thái
10:36, 16 Tháng Tám 2014

(DSX) - Trước đây, một số người cho rằng, các khu bảo tồn thiên nhiên thường là một khu vực tách biệt với các hoạt động của con người, quan niệm này đã dẫn đến những sai lầm trong việc quản lý, và kết quả là nhiều khu bảo tồn thiên nhiên vẫn bị con người tàn phá hoặc giữ gìn một cách tiêu cực. chi tiết..

“Chia sẻ lợi ích” góp phần bảo vệ môi trường Khu di tích Mỹ Sơn
11:25, 14 Tháng Tám 2014

(DSX) - Để bảo vệ tốt môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa Khu di tích Mỹ Sơn, nhằm đảm bảo tính xác thực và tính toàn vẹn theo Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới 1972 và các hiến chương bảo tồn di sản cũng như những quy định của luật pháp Việt Nam, Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn trong nhiều năm qua đã triển khai tốt công tác tuyên truyền giáo dục người dân địa phương, cộng đồng di sản và du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường Mỹ Sơn. chi tiết..