Tầm nhìn
Bình Định đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ phế tích Tháp Châu Thành lần thứ ba
09:32, 05 Tháng Ba 2022

(DSX) – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 257/SVHTT-QLVHGĐ ngày 03/03/2022 đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ phế tích Tháp Châu Thành lần thứ ba. chi tiết..

Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030
16:02, 04 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030 để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 2/2022
16:11, 03 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 chi tiết..

Cần Thơ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể
16:23, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. chi tiết..

Yên Bái: Bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu đã được công nhận
10:48, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Bảo tồn, phát huy các di sản, danh hiệu đã được công nhận là một trong những nội dung quan trọng được nêu ra trong Kế hoạch Triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích
10:24, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đó là một trong những nội dung tại Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. chi tiết..

Nam Định: Bổ sung 06 di tích vào Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa
10:19, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa tỉnh. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
09:50, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND thực hiện Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..