Tầm nhìn
Đề án Phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025
16:30, 09 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mục tiêu của Đề án là nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của Nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ; tiếp tục duy trì và phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu; tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của Nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ chi tiết..

Thanh Hóa: Giữ gìn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia
10:13, 09 Tháng Ba 2022

“Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học” (Luật Di sản văn hóa). Do đó, bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật quốc gia là góp phần gìn giữ di sản văn hóa quý báu mà cha ông để lại. chi tiết..

Bắc Ninh triển khai tích cực công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
16:24, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây , Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022. chi tiết..

Triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định
10:54, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025
10:33, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hoang phế và xuống cấp của các di tích trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..

Sơn La: Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
15:15, 07 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh đưa ra trong Kê hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. chi tiết..

Di sản, lễ hội và kích cầu du lịch
10:18, 07 Tháng Ba 2022

Việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 tới đây đang tạo ra “đòn bẩy” cho nhiều loại hình văn hóa có cơ hội phục hồi trở lại, trong đó có các điểm đến di tích, lễ hội. Tuy nhiên, để sự gắn kết giữa 2 lĩnh vực đạt được hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ, bền vững tránh hoạt động theo thời vụ. chi tiết..

Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
10:39, 05 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến năm 2022. chi tiết..