Quan tâm bảo vệ môi trường tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh
09:26, 22 Tháng Mười Hai 2021

Khu Di tích Lam Kinh, thuộc huyện Thọ Xuân được công nhận là di tích lịch sử (DTLS) quốc gia năm 1962. Đến năm 2012 được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài 18 cây di sản, khu di tích còn có 5 bảo vật quốc gia đó là: Bia Vĩnh Lăng; bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao; bia Vua Lê Thánh tông; bia Vua Lê Túc tông và bia Vua Lê Hiến tông. Nhận thức rõ được giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, những năm qua, công tác giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường trong DTLS Lam Kinh luôn được ban quản lý (BQL) khu DTLS quan tâm, để di tích luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. chi tiết..

Hưng Yên báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa năm 2021
20:56, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Hưng Yên vừa có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả khả quan. chi tiết..

Hội thảo “Kết quả đánh giá sức tải môi trường Vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch bền vững”
14:57, 26 Tháng Mười Một 2021

Sáng 26/11, tại TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tổ chức Hội thảo “Kết quả đánh giá sức tải môi trường Vịnh Hạ Long phục vụ phát triển du lịch bền vững”. chi tiết..

Để kỳ quan mãi xanh...
10:36, 07 Tháng Mười Một 2021

Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) Vịnh Hạ Long là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để bảo vệ, gìn giữ và phát huy hiệu quả các giá trị di sản, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, ngành, địa phương quyết liệt triển khai bằng nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, không ngừng lan tỏa ý thức, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, chung sức vì một Kỳ quan Vịnh Hạ Long mãi xanh. chi tiết..

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
09:18, 17 Tháng Sáu 2021

Từ năm 2015 đến nay, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với việc bảo vệ môi trường. chi tiết..