Bảo tồn thiên nhiên tại các vùng đất ngập nước
10:43, 10 Tháng Hai 2022

Việt Nam có 9 khu Ramsar (hay còn gọi là khu đất ngập nước) được thế giới công nhận và nhiều khu bảo tồn, vùng đất ngập nước có vai trò và gía trị quan trọng về kinh tế, xã hội, môi trường và văn hoá. chi tiết..

Sơn La: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
09:38, 09 Tháng Hai 2022

Đất ngập nước được đánh giá là hệ sinh thái rất quan trọng bởi làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới. chi tiết..

Quảng Nam: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022
15:54, 28 Tháng Giêng 2022

(DSX) - UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 597/UBND-KTN ngày 25/1 đề nghị các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022. chi tiết..

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
10:41, 22 Tháng Giêng 2022

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoach hành đông quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngâp nước giai đoan 2021 - 2030, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

Vai trò của các vùng đất ngập nước đối với con người và thiên nhiên
09:51, 20 Tháng Giêng 2022

Theo Công ước RAMSAR, ĐNN bao gồm: Vùng đầm lầy; đầm lầy than bùn; những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo; những vùng ngập nước tạm thời hay thường xuyên; những vực nước đứng hay chảy, là nước ngọt, nước lợ hay nước mặn, kể cả những vực nước biển có độ sâu không quá 6 m khi triều thấp. chi tiết..