Ngăn chặn tình trạng suy thoái các vùng đất ngập nước
09:37, 21 Tháng Hai 2022

Trước sự tác động của biến đổi khí hậu, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại một số vùng đất ngập nước ở nước ta hiện đang đối mặt với tình trạng suy thoái ngày càng tăng. Điều này làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, thậm chí có thể dẫn đến sự suy giảm chất lượng cuộc sống, nhất là đối với những người nghèo sống chung quanh khu vực này. chi tiết..

Lâm Đồng: Triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước thế giới 2022
16:17, 20 Tháng Hai 2022

Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, tỉnh Lâm Đồng đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên. chi tiết..

Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại Vườn quốc gia Côn Đảo
16:28, 17 Tháng Hai 2022

(DXS)- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3779/QĐ-UBND phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2021-2030. chi tiết..

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
10:22, 17 Tháng Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 632/UBND-KTL ngày 16/2/2022 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 – 2030. chi tiết..

Hành động để bảo vệ và phục hồi đất ngập nước
10:23, 16 Tháng Hai 2022

Đất ngập nước là hệ sinh thái rất quan trọng, làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế; duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng và tồn tại của con người trên Trái Đất. chi tiết..