Cộng đồng
Quảng Nam: Di tích lịch sử Nhà ông Võ Sạ đón Bằng xếp hạng Di cấp tỉnh
15:15, 06 Tháng Ba 2022

(DSX) - Ngày 5/3, UBND huyện Núi Thành đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà ông Võ Sạ. chi tiết..

Ban hành Kế hoạch khai quật khảo cổ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
11:20, 06 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định 279/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch khai quật khảo cổ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. chi tiết..

Đắk Lắk: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
16:54, 02 Tháng Ba 2022

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 01/3 về việc Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..

Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025
16:49, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025. chi tiết..

Kiên Giang hoàn thành dự án “Bảo tồn và phát triển ấp văn hóa truyền thống dân tộc Khmer”
16:43, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Dự án nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Khmer như trang phục, lễ hội, tín ngưỡng, kiến trúc... chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di tích
10:24, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đó là một trong những nội dung tại Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. chi tiết..

Điện Biên: Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
09:54, 02 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ và giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra trong Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. chi tiết..

Lâm Đồng triển khai Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số
16:47, 01 Tháng Ba 2022

(DSX) – UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 1124/KH-UBND ngày 24/2 về triển khai Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh. chi tiết..