Cộng đồng
Hải Phòng trưng bày, giới thiệu 12 bảo vật quốc gia
16:34, 06 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là những những hiện vật độc bản, hội tụ những giá trị lịch sử, thẩm mĩ, chứa đựng dấu ấn văn hóa tiêu biểu từng thời kỳ lịch sử của dân tộc. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình
10:38, 02 Tháng Năm 2022

Những năm qua công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được các ngành, các cấp quan tâm và Nhân dân các dân tộc Hòa Bình tích cực tham gia. Qua đó, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được quan tâm, gìn giữ và phát triển, góp phần nâng cao lòng tự tôn, tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững. chi tiết..

Ninh Thuận: Đón Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Hội cầu ngư
16:00, 01 Tháng Năm 2022

(DSX) – Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận phối hợp với UBND huyện Thuận Nam tổ chức Lễ Công bố và đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ Hội cầu ngư. chi tiết..

Bắc Kạn: Truyền dạy bí quyết thực hành di sản văn hoá phi vật thể “Lượn cọi”
15:29, 30 Tháng Tư 2022

Từ ngày 25/4 - 01/5/2022, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 03 lớp truyền dạy bí quyết thực hành di sản văn hoá phi vật thể “Lượn cọi của người Tày huyện Pác Nặm”. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phương
15:46, 26 Tháng Tư 2022

Những năm qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phương tại bản Sại, xã Phú Lệ luôn được huyện Quan Hóa quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo “địa chỉ đỏ” để tăng cường công tác giáo dục truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, đồng thời thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển. chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
15:42, 26 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. chi tiết..

Chương trình tôn vinh di sản: “Sóc Trăng - vùng đất đậm nét di sản văn hóa dân tộc”
15:58, 25 Tháng Tư 2022

(DSX)- Thông qua chương trình, nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa lành mạnh của đông đảo công chúng trong xã hội. chi tiết..

Hà Giang: Phát triển du lịch trên nền tảng di sản văn hóa
09:28, 25 Tháng Tư 2022

Tính đến nay, tỉnh ta tổ chức bảo tồn được 34 Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) với 25 DSVHPVT được ghi vào Danh mục DSVHPVT cấp Quốc gia. Năm 2021 tỉnh ta nhận diện được 446 DSVHPVT với 7 loại hình của 14 dân tộc cư trú lâu năm, sinh sống tập trung thành từng làng, bản, trong đó: Có 17 di sản loại hình tiếng nói, chữ viết; 47 di sản ngữ văn dân gian; 12 di sản nghệ thuật trình diễn dân gian; 259 di sản tập quán xã hội và tín ngưỡng; 13 di sản lễ hội truyền thống; 41 di sản nghề thủ công truyền thống; 57 di sản tri thức dân gian. chi tiết..