Cộng đồng
Phát huy văn hóa Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số
09:48, 06 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL vừa có Quyết định số 1142/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số. chi tiết..

Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
10:19, 02 Tháng Tư 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-BVHTTDL, giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2030". chi tiết..

Việt Nam gia nhập nền tảng thông tin về di sản văn hoá châu Á - Thái Bình Dương
10:55, 22 Tháng Ba 2021

Tham gia nền tảng, Việt Nam có cơ hội quảng bá di sản văn hóa, đồng thời tiếp cận cơ sở dữ liệu thông tin của các đối tác trong khu vực. chi tiết..

Tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại các bảo tàng, di tích, danh lam thắng cảnh
08:53, 16 Tháng Ba 2021

(DSX)- Ngày 15/3, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. chi tiết..

Quảng bá văn hóa dân gian đương đại
15:42, 07 Tháng Mười Hai 2020

Sau thành công của lần tổ chức đầu tiên vào năm 2019, Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại tiếp tục trở lại vào trung tuần tháng 12-2020, nhằm tôn vinh, quảng bá văn hóa dân gian của Hà Nội tới công chúng Thủ đô và du khách khắp mọi miền đất nước. Sự kiện cũng góp phần bảo vệ và phát huy hơn nữa các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại thông qua các thiết kế sáng tạo, thúc đẩy phát triển thương hiệu “Thành phố sáng tạo” cho Thủ đô Hà Nội. chi tiết..

Sơn La: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
16:00, 30 Tháng Mười Một 2020

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, những năm qua, Sơn La đã triển khai nhiều chương trình, đề án, giải pháp nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17:20, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo số 348 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. chi tiết..

Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16:43, 24 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ngành VHTTDL Hậu Giang đã triển khai thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..