Cộng đồng
Phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị trong công tác khai thác, phát huy giá trị di sản văn hóa Sơn La
15:28, 18 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Báo cáo Kết quả hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2021; Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. chi tiết..

Phát triển du lịch bền vững theo hướng tăng trưởng xanh
08:50, 17 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. chi tiết..

Lào Cai: Xếp hạng Đền Làng Lúc là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh
09:41, 10 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 9/6/2021 về việc xếp hạng Đền Làng Lúc là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. chi tiết..

Nam Định: Quan tâm bảo vệ, phục hồi hệ sinh thái
15:08, 09 Tháng Sáu 2021

Nhiều năm qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6) đã trở thành phong trào rộng khắp trên toàn quốc cũng như ở tỉnh ta. Năm 2021, chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) đã lựa chọn chủ đề của Ngày Môi trường Thế giới là “Phục hồi hệ sinh thái” nhằm nhân rộng trên quy mô lớn việc phục hồi các hệ sinh thái (HST) bị suy thoái và bị phá hủy để chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, nguồn nước và đa dạng sinh học. chi tiết..

Đồng Tháp chú trọng thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản
16:30, 03 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã có báo cáo số 1167/ BC-SVHTTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 chi tiết..

Điện Biên: 12 DSVH phi vật thể được đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia tính đến thời điểm hiện tại
09:12, 21 Tháng Năm 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được đưa ra trong Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, kết quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình
15:32, 20 Tháng Năm 2021

Những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân được nâng lên; quan điểm định hướng xã hội hóa trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện. chi tiết..

Lào Cai: Thu thập thông tin về Di tích phế tích thành cổ Lùng Thẩn
08:51, 07 Tháng Năm 2021

Bảo tàng tỉnh vừa phối hợp với UBND huyện Si Ma Cai tổ chức Hội thảo Di tích lịch sử - văn hóa phế tích thành cổ Lùng Thẩn. Tại hội thảo đã thống nhất tên gọi di tích là Di tích phế tích thành cổ Lùng Thẩn (thôn Nà Chí Phàng, xã Lùng Thẩn, huyện Si Ma Cai), được xếp vào loại hình Di tích lịch sử - văn hóa. chi tiết..