Cộng đồng
Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
15:48, 14 Tháng Bảy 2021

(DSX)- Thực hiện Công văn số 1589/BVHTTDL-VHDT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng đã có báo cáo về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào các dân tộc thiểu số. chi tiết..

Quy chế bảo vệ Khu phố cổ Hội An: Công cụ quan trọng để bảo vệ di sản
15:00, 13 Tháng Bảy 2021

Để đáp ứng yêu cầu bảo tồn, phát huy di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An trong giai đoạn mới, ngày 18.12.2020, UBND tỉnh có Quyết định số 19 ban hành “Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An”, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021. Đây là công cụ hữu hiệu để bảo vệ di sản Hội An. chi tiết..

Quảng Ninh: Cộng đồng chung tay giữ gìn di sản văn hóa
09:44, 07 Tháng Bảy 2021

Với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỉnh Quảng Ninh hoàn toàn có thể tự hào với bề dày của di sản văn hóa phi vật thể - kết tinh của những lễ hội, phong tục, tập quán, tri thức dân gian của mỗi dân tộc được lưu truyền qua nhiều thế hệ tại địa phương. Việc giữ gìn, phát huy di sản chỉ thực sự có hiệu quả khi vai trò chung tay của cộng đồng được phát huy. chi tiết..

Lai Châu: Đẩy mạnh công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích
10:31, 30 Tháng Sáu 2021

(DSX)- 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời tham mưu, ban hành các văn bản nhằm quản lý, hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức hoạt động trên lĩnh vực di sản văn hóa. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích được đẩy mạnh, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. chi tiết..

Lào Cai: Di sản văn hóa được bảo tồn trong cộng đồng và trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội
09:55, 30 Tháng Sáu 2021

(DSX)- 6 tháng đầu năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai hiệu quả công tác quản lý di sản văn hóa. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025
16:00, 28 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị 02 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Huy động nguồn vốn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:59, 23 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Ngày 22/6, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1198/QĐ-BTC cho phép Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế bổ sung lịch mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống để huy động nguồn vốn cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô Huế. chi tiết..

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa, di sản địa chất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15:13, 22 Tháng Sáu 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong 6 tháng cuối năm 2021. chi tiết..