Cộng đồng
Hòa Bình: Nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa
08:57, 05 Tháng Chín 2021

(DSX)- Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định của Luật Di sản văn hóa. Việc áp dụng Luật Di sản văn hóa trong công tác quản lý nhà nước được triển khai đồng bộ đã nâng cao nhận thức của người dân về việc bảo vệ di sản văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy được giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. chi tiết..

Sơn La: Quan tâm tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
09:56, 01 Tháng Chín 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu trong Báo cáo thực hiện Luật Di sản văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Ninh Bình: Phát triển du lịch bền vững, đảm bảo sinh kế của người dân trong khu di sản Tràng An
08:52, 24 Tháng Tám 2021

Sinh kế, sinh kế bền vững có vai trò quan trọng đối với cộng đồng dân cư sinh sống trong Quần thể danh thắng Tràng An, việc phát triển du lịch trong vùng di sản này đã khiến họ phải thay đổi chiến lược sinh kế theo hướng phụ thuộc hơn vào ngành dịch vụ và tài nguyên du lịch. Nghiên cứu phân tích thực trạng biến đổi sinh kế của cộng đồng dân cư trong vùng di sản Tràng An trước tác động của phát triển du lịch, đánh giá một số tác động tích cực về chuyển đổi sinh kế trong phát triển du lịch, qua đó xác định những vấn đề đặt ra liên quan đến phát triển du lịch. chi tiết..

Ưu tiên bảo vệ di sản
09:03, 20 Tháng Tám 2021

Từ ngày 1.8, tàu du lịch cỡ lớn không được phép đi vào trung tâm Venice. Quyết định kịp thời này của Chính phủ Italy đã giúp Venice không bị UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới trong tình trạng nguy hiểm, nhưng về lâu dài, cần xác định lộ trình phát triển bền vững để bảo tồn hệ sinh thái và di sản của thành phố. chi tiết..

Quảng Nam: Giữ gìn di tích trong mùa dịch
14:57, 16 Tháng Tám 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh phải tạm dừng nhiều hoạt động, các di tích vẫn phải được quản lý, bảo vệ an toàn. Xác định thời gian này dù khó khăn nhưng cũng sẽ là cơ hội để các địa phương xem xét, tập huấn đội ngũ bảo tồn cũng như xây dựng kế hoạch dài hơi đợi ngày mở cửa đón khách... chi tiết..

Bình Định: Nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích
14:49, 11 Tháng Tám 2021

Để từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, Sở VH&TT Bình Định tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự đồng bộ, phù hợp hơn với công tác quản lý, bảo vệ di tích hiện nay. chi tiết..

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của cộng đồng trong cải thiện môi trường du lịch
15:10, 02 Tháng Tám 2021

Ngày 1-1-2018, Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định về sự tham gia và trách nhiệm phát triển du lịch của cộng đồng. Vấn đề không mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức nhiều hoạt động du lịch có sự chung tay của cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, để phát huy tốt vai trò của họ trong việc cải thiện, giữ gìn môi trường du lịch cần có cách làm bài bản. chi tiết..

Hiểu đúng về ghi danh di sản: UNESCO không "ban phát" danh hiệu
08:09, 22 Tháng Bảy 2021

Mục đích chính khi UNESCO ghi danh một di sản là kêu gọi cộng đồng và nhà nước cùng bảo vệ, chứ không phải một sự xếp hạng hay tạo thương hiệu để thu lợi. chi tiết..