Cộng đồng
Thái Nguyên: Gìn giữ mạch nguồn di sản
10:05, 22 Tháng Mười Một 2021

Di sản văn hóa là tài sản của thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau theo hướng tích lũy trong môi trường văn hóa. Thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực để quản lý, đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo lợi thế để phát triển du lịch bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. chi tiết..

Đà Nẵng: Nhiều trải nghiệm cho giới trẻ trong Ngày hội di sản văn hóa
09:41, 22 Tháng Mười Một 2021

Ngày 21/11, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình Ngày hội Di sản văn hóa Đà Nẵng 2021. Đây là chương trình đầu tiên được tổ chức trực tiếp sau thời gian các hoạt động triển lãm, trưng bày bị ngưng lại do dịch bệnh. chi tiết..

Thái Nguyên: Công tác bảo tồn di sản văn hoá được triển khai hiệu quả
10:03, 20 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được nêu tại Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 11 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17:42, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số nói chung, bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước bước đầu đã đạt nhiều thành quả đáng ghi nhận chi tiết..

Truyền dạy và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Đồng Nai
17:27, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Tỉnh Đồng Nai đã ưu tiên bảo tồn, truyền dạy các loại hình di sản văn hóa phi vật thể đang có nguy cơ mai một cao hoặc di sản văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa. chi tiết..

Bình Định: Kết quả ghi nhận trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa
16:09, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX) – Những năm qua, công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đạt được những kết quả ghi nhận. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát huy, phục vụ nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân; hình thành nhiều sản phẩm văn hóa - du lịch hấp dẫn, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. chi tiết..

Bình Phước tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
16:14, 15 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Bình Phước đã có báo cáo về tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. chi tiết..

Lai Châu: Thực hiện sưu tầm 41 hiện vật dân tộc trong năm 2021
10:18, 13 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Năm 2021, công tác bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Lai Châu đã đạt được một số kết quả tích cực. chi tiết..