Tầm nhìn
Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 5/2022
16:12, 23 Tháng Năm 2022

(DSX)- Sở VHTT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 chi tiết..

Sơn La: Tăng cường tham mưu, đôn đốc các khu di tích lịch sử - văn hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường
10:37, 23 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra nhằm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động về Môi trường năm 2022. chi tiết..

Bình Dương báo cáo công tác bảo vệ di sản văn hóa tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2022
16:29, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Trong tháng 5/2022, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương thường xuyên mở cửa phục vụ hơn 7.780 lượt khách tham quan. chi tiết..

Lai Châu: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích
10:06, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được đưa ra trong báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo đi tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)
15:59, 15 Tháng Năm 2022

(DSX) – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội
16:39, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Công văn số 1594/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đức Hậu, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn. chi tiết..

Lào Cai: Đặt mục tiêu đến năm 2030, trên 85% di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia được tu bổ, phục hồi
14:31, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó có nhiều nội dung về lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Bắc Kạn: Phấn đấu có 10 DSVHPVT về loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc được xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia
08:57, 12 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được UBND tỉnh đề ra trong giai đoạn 2026 – 2030. chi tiết..