Tầm nhìn
Quảng Ninh: Di sản văn hóa - tài nguyên quý để phát triển du lịch
09:35, 22 Tháng Mười Một 2021

Di sản thiên nhiên và văn hóa được coi là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch riêng cho mỗi quốc gia. Thực tế chứng minh, di sản văn hóa đã và đang tạo sức hấp dẫn cho mỗi điểm đến du lịch. Khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, những năm qua, Quảng Ninh đã ưu tiên dành nhiều nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển du lịch. chi tiết..

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững
10:11, 18 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đó là nội dung Hội thảo khoa học do Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VH&TT Hải Phòng tổ chức ngày 17/11/2021. chi tiết..

Phú Thọ: Gắn kết bảo tồn giá trị di sản văn hóa với phát triển du lịch
09:50, 18 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa năm 2022. chi tiết..

Công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
16:53, 17 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang có 05 hiện vật đã được công nhận bảo vật quốc gia đó là: Tượng thần Brahma Giồng Xoài và Bộ Linga - Yoni Đá Nổi; Tượng Phật gỗ Giồng Xoài và Tượng Phật đá Khánh Bình; Bộ Linga - Yoni Linh Sơn. chi tiết..

Bảo vệ di sản Hát ca trù trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
16:54, 16 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 3 CLB Ca trù đang hoạt động: CLB Ca trù Bình Minh (Khoái Châu), CLB Ca trù Giáo Phòng (Vĩnh Khúc, Văn Giang) và CLB Ca trù Đào Đặng (Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên). chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trong năm 2022
10:06, 16 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022 lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..

Hòa Bình: Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc
09:50, 15 Tháng Mười Một 2021

Ngày 11/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TU về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc (DSVH) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 2030. Là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh chú trọng thực hiện công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị DSVH truyền thống trong đời sống hiện đại. chi tiết..

Bảo tồn nguyên vẹn các mảng trang trí chạm khắc của di tích đình Phúc Lộc
10:25, 13 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4206/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phúc Lộc thuộc xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. chi tiết..