Tầm nhìn
Cần cơ chế đồng bộ trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa
09:53, 06 Tháng Sáu 2022

Hiện trạng nhiều di tích, di sản tại các địa phương đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi việc trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí từ ngân sách hạn chế, đã được đề cập tại diễn đàn Quốc hội cuối tuần qua. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, TP Hà Nội
09:49, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1909/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Tuyên Quang: Tập trung triển khai Dự án bảo quản, tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
16:07, 01 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022-2025
17:08, 31 Tháng Năm 2022

(DSX) - UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản VHPVT trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..

Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
15:07, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Tiếp tục khai quật khảo cổ tại phế tích Tháp Châu Thành
15:05, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/8/2022, theo Quyết định số 1197/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL, Bảo tàng tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ lần thứ 3 tại phế tích Tháp Châu Thành thuộc khu vực Châu Thành, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. chi tiết..

Tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Chuông, tỉnh Bắc Giang
15:48, 28 Tháng Năm 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1845/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Giang về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình làng Chuông, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. chi tiết..

Sơn La: Tiếp tục đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản, số hóa tư liệu, hiện vật trong tháng 6/2022
09:45, 24 Tháng Năm 2022

(DSX)- Tháng 05/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động của ngành, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..