Tầm nhìn
Tuyên Quang: Thẩm định 06 hồ sơ xếp hạng di tích trong T11/2021
09:57, 02 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Công tác văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021. chi tiết..

Bình Thuận: Triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025”
16:12, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 29/11 về triển khai thực hiện Chương trình “Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh”. chi tiết..

Kon Tum: Kết quả ghi nhận trong công tác triển khai Luật Di sản văn hóa
15:38, 01 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Căn cứ Luật di sản văn hóa ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18/6/2009; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP, ngày 21/09/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; UBND tỉnh Kon Tum đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội Đồng Nhân dân và ban hành nhiều công văn, văn bản, quyết định triển khai cụ thể trong lĩnh vực di sản văn hóa nhằm đảm bảo việc triển khai Luật Di sản văn hóa được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và đồng bộ. chi tiết..

Hòa Bình: Ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về DSVH Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách DSVH phi vật thể bảo vệ khẩn cấp
10:34, 27 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 25/11, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch Phối hợp xây dựng Bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. chi tiết..

Gia Lai: Trên 1,3 tỷ đồng bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh
16:29, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích văn hóa cụm đình miếu Tân Lai-Tân Chánh (phường An Bình, thị xã An Khê) với tổng vốn đầu tư trên 1,3 tỷ đồng. chi tiết..

Đắk Lắk: Giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk)
13:45, 25 Tháng Mười Một 2021

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 23/11 về việc giao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Bến phà Sêrêpốk). chi tiết..

Bình Phước công bố Kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia
16:53, 24 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 23/11/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian, nghề thủ công truyền thống kỹ thuật chế biến rượu cần của người S’Tiêng Bình Phước. chi tiết..

Bình Dương công bố Bảo vật Quốc gia “Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh”
16:32, 24 Tháng Mười Một 2021

(DSX)- Ngày 23-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Bảo vật Quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. chi tiết..