Tầm nhìn
Thừa Thiên Huế: Tìm hướng bảo tồn, xây dựng không gian cho phố cổ Gia Hội
08:55, 09 Tháng Mười Hai 2021

Khu đô thị cổ Gia Hội - chợ Dinh thực sự là một di sản độc đáo, mang yếu tố cấu trúc văn hóa của một vùng đô thị cổ, đang tồn tại trong một cộng đồng dân cư không ngừng biến động, bị sức ép của quá trình đô thị hóa thời hiện đại, lại thiếu một định hướng bảo tồn và phát triển phù hợp, nên qua thời gian đã bị biến dạng. Điều này dẫn đến không gian kiến trúc có tính lịch sử và văn hóa của vùng này sẽ bị phá vỡ, tài nguyên văn hóa du lịch đang bị lãng phí. chi tiết..

Sóc Trăng triển khai thực hiện các đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
17:02, 08 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương, ngành VHTTDL đưa ra giải pháp triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, chương trình về phát triển văn hóa. chi tiết..

Nâng tầm giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số
10:18, 08 Tháng Mười Hai 2021

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa vừa trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch thực hiện dự án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025. Khi được phê duyệt, dự án sẽ góp phần giới thiệu, nâng tầm giá trị các di sản của đồng bào. chi tiết..

Quảng Nam: Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ
11:28, 06 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án Bảo tồn, tu bổ, phục hồi tháp Nam thuộc Khu di tích tháp Chăm Khương Mỹ (thôn 4, xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành) với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. chi tiết..

Bắc Kạn: Xếp hạng 06 di tích cấp tỉnh
09:19, 05 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành các quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh. chi tiết..

ATK Định Hóa: Giá trị lớn cần được nâng tầm
09:49, 04 Tháng Mười Hai 2021

Di sản thế giới là một điểm mốc hoặc một khu vực được lựa chọn bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) có giá trị nổi bật về văn hóa, lịch sử, khoa học hoặc hình thức có ý nghĩa khác và được pháp luật bảo vệ bởi các điều ước Quốc tế. Đối chiếu với các quy định của UNESCO, Di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa hội tụ đủ các điều kiện để được công nhận là Di sản văn hóa - lịch sử thế giới. chi tiết..

Xếp hạng thêm 8 di tích cấp quốc gia
09:14, 03 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 8 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh: Tuyên Quang, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội và Bạc Liêu. chi tiết..

Bình Thuận: Gìn giữ và phát triển nền văn hóa vật thể và phi vật thể
16:08, 02 Tháng Mười Hai 2021

Văn hóa nói chung, di sản văn hóa nói riêng luôn có vai trò quan trọng trong đời sống con người cũng như trong bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa không chỉ làm lên sự khác biệt, tính đặc thù của mỗi dân tộc mà qua đó làm cho đời sống thêm phong phú, đa dạng, giúp cho con người vun đắp lòng tự hào đối với bản sắc dân tộc của mình. Di sản văn hóa các dân tộc của tỉnh Bình Thuận đã kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các thế hệ. chi tiết..