Tầm nhìn
Đánh thức giá trị di sản Cố đô Hoa Lư
09:29, 16 Tháng Mười Hai 2021

Ninh Bình là tỉnh có nhiều loại hình di sản văn hóa khảo cổ từ thời tiền sơ sử cách ngày nay hàng vạn năm cho đến giai đoạn lịch sử cách mạng, từ những di tích khảo cổ hang động cổ sinh, cổ nhân đến những di chỉ cư trú hang động, mái đá, di chỉ cư trú - mộ táng ngoài trời, kinh đô cổ với những dấu tích thành quách, cung điện cùng rất nhiều di tích đình, đền, chùa… còn đang hiện hữu. chi tiết..

Bảo tồn di tích - Cần “cú hích” đủ lực
16:56, 15 Tháng Mười Hai 2021

Công tác bảo tồn, quản lý di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum những năm qua đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và xã hội, nhưng cũng bộc lộ nhiều khó khăn, bất cập nên chưa thể phát huy đúng giá trị vốn có. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang giai đoạn 2021-2025
15:41, 15 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành Kế hoạch 302/KH-UBND ngày 15/12/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 06/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hà Giang, giai đoạn 2021-2025. chi tiết..

Hỗ trợ bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên
09:20, 14 Tháng Mười Hai 2021

Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 4,6 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để đầu tư hệ thống giới thiệu tự động tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị của Khu Di tích này. chi tiết..

Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người"
19:17, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người" nhằm tập hợp hệ thống tư liệu nghiên cứu, đánh giá thực trạng, từ đó định hướng, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
19:09, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 chi tiết..

Quảng Ninh: Nâng tầm Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Bạch Đằng
09:39, 13 Tháng Mười Hai 2021

Khu Di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng đã được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Cùng với việc tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, Quảng Ninh đang xúc tiến việc lập hồ sơ đề cử danh hiệu Di sản thế giới cho khu di tích này. chi tiết..

Nghệ An: Tiếp tục triển khai các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển kinh tế di sản
08:53, 13 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa và thể thao tỉnh Nghệ An đối với lĩnh vực di sản văn hóa trong năm 2022. chi tiết..