Tầm nhìn
Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2025
18:30, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021- 2025. chi tiết..

Khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi di tích Hải Vân Quan
17:46, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ngày 19/12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công dự án Bảo tồn tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích Hải Vân Quan chi tiết..

Bảo vệ, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Phòng
23:27, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Hải Phòng đã có báo cáo về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. chi tiết..

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh Hưng Yên
21:47, 18 Tháng Mười Hai 2021

(DSX) - Đến nay, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên đã có trên 1,7 vạn hiện vật trong đó có nhiều hiện vật, sưu tập hiện vật rất có giá trị chi tiết..

Đồng Tháp báo cáo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích năm 2021
15:26, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác hiệu quả giá trị các di tích văn hóa , lịch sử cách mạng , làng nghề truyền thống tại Đồng Tháp được quan tâm, đạt những kết quả nhất định. chi tiết..

Lào Cai: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025
09:20, 17 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch 421/KH-UBND ngày 16/12/2021 về việc Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh vào các danh sách của UNESCO giai đoạn 2021 – 2025. chi tiết..

Ninh Thuận: Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
10:07, 16 Tháng Mười Hai 2021

Tính đến nay, toàn tỉnh Ninh Thuận đã có 239 di tích được kiểm kê, gồm các loại hình: Đình làng 48 di tích; chùa 86 di tích, miếu 18 di tích; nhà thờ 24 di tích; lăng (lăng thờ cá Voi/cá Ông) 12 di tích; tháp Chăm 3 di tích; thánh đường Hồi giáo 10 di tích; đền thờ của người Chăm 13 di tích; phế tích và bia ký Chăm 6 di tích; di tích lịch sử cách mạng 11 di tích; danh thắng 8 di tích… chi tiết..

Lào Cai: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu di sản văn hóa
09:33, 16 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2022 thuộc lĩnh vực vực di sản văn hóa. chi tiết..