Tầm nhìn
Khánh Hòa: Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản bài chòi
15:05, 10 Tháng Giêng 2022

(DSX) - Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch triển khai đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi trên địa bàn tỉnh trong năm 2022. chi tiết..

Quan tâm bảo vệ môi trường tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh
09:26, 22 Tháng Mười Hai 2021

Khu Di tích Lam Kinh, thuộc huyện Thọ Xuân được công nhận là di tích lịch sử (DTLS) quốc gia năm 1962. Đến năm 2012 được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài 18 cây di sản, khu di tích còn có 5 bảo vật quốc gia đó là: Bia Vĩnh Lăng; bia Hoàng Thái Hậu Ngô Thị Ngọc Giao; bia Vua Lê Thánh tông; bia Vua Lê Túc tông và bia Vua Lê Hiến tông. Nhận thức rõ được giá trị văn hóa, lịch sử to lớn, những năm qua, công tác giữ gìn môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường trong DTLS Lam Kinh luôn được ban quản lý (BQL) khu DTLS quan tâm, để di tích luôn sáng - xanh - sạch - đẹp. chi tiết..

Bảo tồn vùng di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
14:27, 21 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Ngày 20/12, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3502/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Di sản đương đại Mang Thít. chi tiết..

Sơn La: Tập trung bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng quốc gia đặc biệt, quốc gia, cấp tỉnh
08:51, 21 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển văn hóa, con người Sơn La đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh. chi tiết..

Vĩnh Phúc báo cáo công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021
15:24, 20 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã báo cáo tổng kết công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được nhiều kết quả khả quan. chi tiết..

Nhiều tư liệu mới góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên
14:14, 20 Tháng Mười Hai 2021

Theo giới khoa học, trong 10 năm qua (2011-2021), những cuộc khai quật khảo cổ học tại Chính điện Kính Thiên (khoảng 8.372m2) đã thu được kết quả to lớn trong việc tìm hiểu các giá trị của Di sản thế giới Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, qua đó cũng thu được nhiều tư liệu mới mang tính xác thực cao, góp phần nghiên cứu và khôi phục Chính điện Kính Thiên trong tương lai không xa. chi tiết..

Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng “bắt tay” trùng tu di tích Hải Vân Quan
14:05, 20 Tháng Mười Hai 2021

Sau nhiều năm bị xuống cấp nghiêm trọng, di tích Hải Vân Quan nằm giữa địa giới TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế đã được chính quyền hai địa phương khởi công trùng tu vào hôm qua 19.12. Dự án sẽ bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, đồng thời góp phần phục vụ và phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 địa phương. chi tiết..

Bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh An Giang
19:24, 19 Tháng Mười Hai 2021

(DSX)- Giai đoạn 2010 - 2021: Tỉnh An Giang có gần 293 lượt di tích được cấp phép tu bổ, tôn tạo, trong đó kinh phí thực hiện tu bổ di tích chủ yếu từ nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách tỉnh, nguồn vốn trung hạn và vận động xã hội hóa. chi tiết..