Tầm nhìn
Bình Định: Ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025
16:10, 27 Tháng Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 23/2 về việc ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025. chi tiết..

Đắk Lắk: Triển khai thực hiện bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
08:46, 25 Tháng Hai 2022

(DSX) - UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch 37/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 10/2021/NQQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hoá cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2022-2025. chi tiết..

Thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo di tích miếu Trà Đoài, tỉnh Thái Bình
15:32, 20 Tháng Hai 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 192/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích miếu Trà Đoài. chi tiết..

Bình Định: Tu bổ di tích quốc gia Tháp Dương Long và Tháp Cánh Tiên
16:59, 18 Tháng Hai 2022

(DSX) - UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định số 370/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư sửa chữa, tu bổ, khắc phục xuống cấp cơ sở hạ tầng tại Di tích tháp Cánh Tiên (xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn) và tháp Dương Long (xã Tây Bình, huyện Tây Sơn) với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. chi tiết..

Nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường tại Vườn quốc gia Côn Đảo
16:28, 17 Tháng Hai 2022

(DXS)- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3779/QĐ-UBND phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2021-2030. chi tiết..

Quảng Ngãi: Tăng cường công tác bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước
10:22, 17 Tháng Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 632/UBND-KTL ngày 16/2/2022 về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021 – 2030. chi tiết..

Phú Yên: Số hóa Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030
10:09, 08 Tháng Hai 2022

(DSX) - UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030
10:41, 22 Tháng Giêng 2022

Thực hiện Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoach hành đông quốc gia về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngâp nước giai đoan 2021 - 2030, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..