Tầm nhìn
Triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định
10:54, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025
10:33, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hoang phế và xuống cấp của các di tích trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..

Sơn La: Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
15:15, 07 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh đưa ra trong Kê hoạch Triển khai Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La. chi tiết..

Di sản, lễ hội và kích cầu du lịch
10:18, 07 Tháng Ba 2022

Việc mở cửa du lịch từ ngày 15/3 tới đây đang tạo ra “đòn bẩy” cho nhiều loại hình văn hóa có cơ hội phục hồi trở lại, trong đó có các điểm đến di tích, lễ hội. Tuy nhiên, để sự gắn kết giữa 2 lĩnh vực đạt được hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ, bền vững tránh hoạt động theo thời vụ. chi tiết..

Phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2022
10:39, 05 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ngày 4/3/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định 418/QĐ-UBND về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh đến năm 2022. chi tiết..

Bình Định đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ phế tích Tháp Châu Thành lần thứ ba
09:32, 05 Tháng Ba 2022

(DSX) – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 257/SVHTT-QLVHGĐ ngày 03/03/2022 đề nghị cấp giấy phép khai quật khảo cổ phế tích Tháp Châu Thành lần thứ ba. chi tiết..

Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030
16:02, 04 Tháng Ba 2022

(DSX)- UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch Số hóa và ứng dụng trên nền tảng số hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022-2030 để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Tây Ninh báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 2/2022
16:11, 03 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 02 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 chi tiết..