Tầm nhìn
Hòa Bình: Triển khai kiểm kê di sản mo Mường
10:04, 15 Tháng Ba 2022

Theo Sở VH-TT&DL, tỉnh đang triển khai kiểm kê di sản mo Mường và thu thập bản cam kết cộng đồng nắm giữ di sản nhằm đánh giá thực trạng, từ đó đề ra phương hướng bảo vệ và phát huy di sản một cách hiệu quả, phù hợp. chi tiết..

Kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn (đợt 2) và thành phố Bắc Giang năm 2022
09:31, 12 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn (đợt 2) và thành phố Bắc Giang năm 2022. chi tiết..

Tuyên truyền, quảng bá sâu rộng những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của các dân tộc tỉnh Sơn La
09:15, 10 Tháng Ba 2022

(DSX)- Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong công tác văn hóa đối ngoại của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2022-2025, trong đó có một số nội dung về di sản văn hóa. chi tiết..

Đề án Phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025
16:30, 09 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mục tiêu của Đề án là nhằm tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của Nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ; tiếp tục duy trì và phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu; tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của Nghệ thuật sân khấu cải lương Nam bộ chi tiết..

Thanh Hóa: Giữ gìn và phát huy giá trị các bảo vật quốc gia
10:13, 09 Tháng Ba 2022

“Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử, văn hóa, khoa học” (Luật Di sản văn hóa). Do đó, bảo tồn và phát huy giá trị bảo vật quốc gia là góp phần gìn giữ di sản văn hóa quý báu mà cha ông để lại. chi tiết..

Bắc Ninh triển khai tích cực công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
16:24, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Mới đây , Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hoá, thể thao và du lịch quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2022. chi tiết..

Triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định
10:54, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình số hoá Di sản văn hoá tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030. chi tiết..

Đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025
10:33, 08 Tháng Ba 2022

(DSX)- Nhằm ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hoang phế và xuống cấp của các di tích trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị về đầu tư bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. chi tiết..