Cộng đồng
Sơn La: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
16:00, 30 Tháng Mười Một 2020

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc, những năm qua, Sơn La đã triển khai nhiều chương trình, đề án, giải pháp nghiên cứu, sưu tầm, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. chi tiết..

Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17:20, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo số 348 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. chi tiết..

Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16:43, 24 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ngành VHTTDL Hậu Giang đã triển khai thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội di sản văn hóa
17:10, 20 Tháng Mười Một 2020

(DSX) - Lần đầu tiên, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Di sản văn hóa (DSVH) Đà Nẵng - năm 2020, diễn ra từ ngày 21 - 23.11 trong khuôn viên khu Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. chi tiết..

Khai mạc Triển lãm 'Du lịch qua các miền di sản văn hóa Việt Nam năm 2020'
16:00, 20 Tháng Mười Một 2020

(DSX) - Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá vẻ đẹp đất nước, con người, di sản văn hóa trên mọi miền Tổ quốc. chi tiết..

Sóc Trăng Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số
16:53, 18 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Để bảo vệ và phát huy giá trị của các DSVHPVT ĐBDTTHS, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện Quyết định 2250/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT nghệ thuật sân khấu Dù Kê trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 - 2020. chi tiết..

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam
16:06, 13 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Từ nay đến 23/11 sẽ có nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm chào mừng Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2020). chi tiết..

Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020
17:00, 02 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Thông tin từ Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam" năm 2020 sẽ diễn ra tại Làng từ ngày 16 đến 23-11-2020. chi tiết..