Cảnh báo
Rác thải độc hại ồ ạt nhập vào Việt Nam
06:20, 09 Tháng Tư 2012

Mỗi ngày, hàng chục tấn rác được nhập vào Việt Nam, trong đó không ít là rác thải độc hại, ô nhiễm. Cơ quan chức năng chuẩn bị công bố danh mục phế liệu được phép nhập khẩu nhằm chấn chỉnh tình trạng này. chi tiết..

Hàm lượng asen trong nước ngầm quá lớn
05:44, 05 Tháng Tư 2012

Theo thông báo kết quả quan trắc năm 2011 của Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước-Bộ Tài nguyên và Môi trường, mực nước ngầm và chất lượng nước dưới đất tại Đồng bằng Bắc bộ và Đồng bằng Nam bộ đang suy giảm. Do đó, các cơ quan quản lý tài nguyên nước ở những khu vực này cần thực hiện các giải pháp quản lý và khai thác một cách phù hợp. chi tiết..