Tin tức
Thanh Hóa: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện Khu di tích lịch sử Lam Kinh
16:42, 26 Tháng Hai 2020

(DSX)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 669/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bảo tồn và phỏng dựng Chính điện - Khu di tích Lịch sử Lam Kinh, huyện Thọ Xuân chi tiết..

Bắc Giang tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số
15:44, 26 Tháng Hai 2020

(DSX)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 – 2020. chi tiết..

Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa
15:24, 26 Tháng Hai 2020

(DSX) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa tỉnh năm 2020. chi tiết..

Bộ VHTTDL thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông Phù, TP. Hà Nội
16:39, 24 Tháng Hai 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 716/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông Phù, TP. Hà Nội. chi tiết..

Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Linh Ứng
16:30, 24 Tháng Hai 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 717/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo KTKT tu bổ, tôn tạo nhà Tổ, di tích chùa Linh Ứng, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. chi tiết..