Cộng đồng
Cần Thơ bảo vệ và phát huy giá trị di sản, góp phần phát triển văn hóa, du lịch
15:38, 04 Tháng Bảy 2020

(DSX)- Thực hiện Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong những năm qua, Sở VHTTDL Cần Thơ đã tổ chức kiểm kê và hàng năm đều có rà soát, kiểm kê, bổ sung nhằm nhận diện, xác định giá trị, khả năng tồn tại của các di sản trong đời sống cộng đồng dân cư, các dân tộc trên địa bàn. chi tiết..

10 năm thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
00:25, 04 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Công tác kiểm kê lập hồ sơ khoa học cũng như công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVHPVT gắn với phát triển du lịch, tạo dựng hình ảnh địa phương thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. chi tiết..

Di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16:03, 01 Tháng Bảy 2020

(DSX) - Sở VHTTDL Bắc Ninh vừa có báo cáo kết quả 10 năm triển khai thực hiện Thông tư 04/2010-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) và lập hồ sơ khoa học DSVHPVT để đưa vào Danh mục DSVHPVTQG trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. chi tiết..

Ninh Bình: Phát lộ một kiến trúc gạch cổ nghi là mộ có niên đại thế kỷ III sau Công nguyên
10:19, 25 Tháng Sáu 2020

(DSX) - Mới đây, trong khi đào móng xây dựng thêm phòng học trong khuôn viên Trường tiểu học xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, đã làm phát lộ một kiến trúc gạch cổ nghi là mộ. chi tiết..

Lâm Đồng kết quả ghi nhận trong công tác kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số
14:30, 22 Tháng Sáu 2020

(DSX) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, với nỗ lực của các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 đến nay công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn đã góp phần quan trọng trong công tác giáo dục lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến tầng lớp nhân dân trong bảo vệ giá trị di sản
14:57, 21 Tháng Sáu 2020

(DSX)- Sở VHTTDL đã có báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010 của Bộ VHTTDL quy định kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..

Nam Định: Người dân vô tình phát hiện cuốn kinh dưới chân Phật
16:41, 18 Tháng Sáu 2020

(DSX)- Mới đây, trong khi hạ giải để kiến thiết ngôi chùa cổ bậc nhất làng Trà Lũ xưa thuộc tỉnh Nam Định, người dân đã vô tình phát hiện cuốn kinh Di Đà vô cùng quý giá. chi tiết..

Quản lý di vật, hiện vật trên địa bàn thành phố Hà Nội
15:59, 16 Tháng Sáu 2020

(DSX) - Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản gửi các Sở, ban, ngành Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về việc quản lý di vật, hiện vật; xây dựng, phục dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa. chi tiết..