Tầm nhìn
Khánh Hòa bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa
14:56, 16 Tháng Mười 2020

5 năm qua, ngành Văn hóa và Thể thao (VH-TT) luôn chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của tỉnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cộng đồng và góp phần quảng bá, phục vụ hoạt động du lịch. chi tiết..

Hưng Yên tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân và Đền thờ Triệu Việt Vương
17:01, 15 Tháng Mười 2020

(DSX)- Ngày 17/10/2020, thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hưng Yên sẽ tổ chức Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân, Đền thờ Triệu Việt Vương và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hạ Đồng, tỉnh Thái Bình
14:54, 15 Tháng Mười 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3769/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Hạ Đồng, xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy. chi tiết..

Kiên Giang xây dựng, bảo tồn và phát huy khu di tích lịch sử căn cứ cách mạng U Minh Thượng
17:11, 14 Tháng Mười 2020

(DSX)- Trong những năm qua, tỉnh Kiên Giang đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và phục dựng các điểm di tích nằm trong quần thể di tích căn cứ cách mạng U Minh Thượng chi tiết..

Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch
10:28, 14 Tháng Mười 2020

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị của Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc đã góp phần định hướng từng bước phát triển Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc thành khu du lịch cấp Quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của vùng. chi tiết..

Đề xuất đầu tư dự án tu bổ, mở rộng di tích quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc giai đoạn 2021 - 2025
17:16, 13 Tháng Mười 2020

(DSX) - Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang đang phối hợp triển khai lập lại quy hoạch Trại giam Phú Quốc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, theo quy định của Luật Di sản văn hóa và Nghị định của Chính phủ quy định về công tác lập quy hoạch di tích, đối với di tích cấp quốc gia đặc biệt. chi tiết..

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát ru của người Việt ở Cần Thơ
16:53, 13 Tháng Mười 2020

(DSX)- Ngày 12/10/2020, UBND thành phố Cần Thơ đã có công văn số 3041/UBND-KGVX về việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát ru của người Việt ở Cần Thơ. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Thiết kế bản vẽ thi công bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Hồng Long và phục dựng Tháp Nhạn, tỉnh Nghệ An
16:00, 12 Tháng Mười 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 3722/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Đền Hồng Long và phục dựng Tháp Nhạn, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. chi tiết..