Tầm nhìn
Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
11:16, 16 Tháng Ba 2021

(DSX)- Ngày 15/3, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 801/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 10, năm 2021. chi tiết..

Bảo tồn, phát huy bền vững di sản “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu tam phủ của người Việt”
16:15, 11 Tháng Ba 2021

(DSX)- Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Nam Định đã thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản “Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu tam phủ của người Việt”. chi tiết..

Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi, thành phố Hà Nội
10:25, 06 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 507/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đại Bi thuộc xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Bảo tồn tối đa các thành phần kiến trúc gốc có giá trị của di tích Thành cổ Luy Lâu
10:18, 06 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 516/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Luy Lâu và hệ thống Tứ Pháp, hạng mục tu bổ, tôn tạo đền Lũng Khê, chùa Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Sơn Tây
10:15, 06 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 502/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Thành cổ Sơn Tây, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. chi tiết..

Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16:20, 04 Tháng Ba 2021

(DSX)- Mục đích của kế hoạch nhằm thống nhất lộ trình và thời gian tiến hành kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. chi tiết..

Thống nhất Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long
10:00, 03 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 168/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thẩm định Kế hoạch quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2040. chi tiết..

Cấp phép khai quật khảo cổ tại 04 địa điểm thuộc tỉnh Ninh Bình
10:20, 02 Tháng Ba 2021

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật khảo cổ tại 04 địa điểm thuộc tỉnh này. chi tiết..