Tin tức
Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ
14:43, 27 Tháng Tư 2020

(DSX) - Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1.5; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội xây dựng tour tham quan ảo 360 độ tại di tích cách mạng Nhà và Hầm D67. chi tiết..

Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số
10:36, 25 Tháng Tư 2020

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. chi tiết..

Bộ VHTTDL thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tu bổ và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
10:28, 23 Tháng Tư 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1519/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Tuyên Quang về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (Dự án). chi tiết..

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp nhiều di vật, hiện vật trong các di tích ở huyện Thanh Oai
16:02, 22 Tháng Tư 2020

(DSX) - Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa có Công văn đề nghị UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin huyện xác minh, làm rõ tình trạng mất cắp di vật, hiện vật tại các di tích thời gian qua, để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định. chi tiết..

Thanh Hóa: Thực hiện nghiêm công tác bảo quản các di vật, bảo vật
16:51, 19 Tháng Tư 2020

(DSX)- Trong những năm qua, công tác quản lý, bảo quản các hiện vật, di vật, cổ vật và bảo vật quốc gia đã được Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo theo quy định của pháp luật. chi tiết..