Tin tức
Làm phim tài liệu về “nước”
06:06, 18 Tháng Bảy 2012

(DSX)- SEADocs - cuộc thi làm phim tài liệu dành cho các sinh viên khu vực Đông Nam Á 2012 với mục đích khuyến khích nghệ thuật làm phim tài liệu trong khu vực như một phương tiện để liên hệ với các vấn đề bức xúc về môi trường và xã hội chi tiết..

Thừa Thiên - Huế: Những mô hình làm lợi từ rác thải
16:06, 17 Tháng Bảy 2012

Thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề hết sức nan giải không chỉ riêng ở đô thị mà ngay cả những vùng nông thôn ở Thừa Thiên - Huế cũng hết sức cam go. Do các dự án đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải cần có nguồn vốn lớn, nên hầu hết ở vùng nông thôn lựa chọn cách chôn lấp là chủ yếu. Tuy nhiên, đây là phương pháp tạm thời, bởi việc chôn lấp rác thải chưa qua xử lý ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, làm giảm chất lượng cuộc sống của người dân trong vùng. chi tiết..

Đẩy mạnh truyên tuyền bảo vệ môi trường
06:36, 14 Tháng Bảy 2012

Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định các thông tin của TTXVN mang tính định hướng cao, tạo đồng thuận trong quản lý, bảo vệ môi trường. chi tiết..

Thúc đẩy đô thị hóa thích ứng BĐKH tại châu Á – Thái Bình Dương
06:40, 13 Tháng Bảy 2012

Hướng đi này đã được các chuyên gia thống nhất trong Hội nghị thượng đỉnh các thành phố thế giới (WCS) kết thúc tại Singapo vừa qua. chi tiết..

Kiểm điểm nhiều cá nhân vụ phá rừng VQG Ba Bể
20:56, 06 Tháng Bảy 2012

Liên quan đến vụ việc phá rừng nghiến ở VQG Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn đã cách chức Phó trưởng Hạt Kiểm lâm và một số cán bộ thuộc sự quản lý của VQG do thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. chi tiết..