Tin tức
Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
17:20, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo số 348 /BC-SVHTTDL về kết quả công tác văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. chi tiết..

Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025
17:09, 25 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Khmer, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định số 2595/QĐ-UBND phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025”, giao Sở VHTT Kiên giang chủ trì thực hiện. chi tiết..

Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
16:43, 24 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Trong giai đoạn 2016 – 2020, Ngành VHTTDL Hậu Giang đã triển khai thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Gia Lai tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại
16:37, 24 Tháng Mười Một 2020

(DSX)- Mới đây, tại TP. phố Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (25.11.2005 - 25.11.2020) và khai mạc các hoạt động kỷ niệm chi tiết..

Machu Picchu mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì Covid
10:07, 24 Tháng Mười Một 2020

(DSX) - Di tích cổ này đóng vai trò to lớn đối với ngành du lịch của Peru. chi tiết..