Tin tức
Bộ VHTTDL thẩm định Báo cáo KTKT phục hồi Lán Khuổi Nặm I thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó
15:39, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4825/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Cao Bằng về việc thẩm định Báo cáo KTKT phục hồi Lán Khuổi Nặm I thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. chi tiết..

Tây Ninh: Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh
15:36, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX)- UBND tỉnh Tây Ninh đã ra văn bản số 50/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..

Bộ VHTTDL thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nghè Keo, TP Hà Nội
15:26, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4827/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích nghè Keo. chi tiết..

Thành lập Ban Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam
15:20, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 3905 /QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Quản lý di tích và danh thắng Quảng Nam và Ban Quản lý quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. chi tiết..

Bắc Giang: Nâng cao nhận thức và thu hút sự tham gia của toàn xã hội với công tác bảo tồn di sản
14:49, 04 Tháng Mười Hai 2019

(DSX) - Nhằm gìn giữ những giá trị quý báu của các di sản văn hóa tại địa phương, tỉnh Bắc Giang hiện vẫn đang tiếp tục triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. chi tiết..