Cộng đồng
Triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa
16:47, 04 Tháng Mười Một 2022

Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2752/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch Triển khai công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hóa, năm thứ nhất (2022 - 2023). chi tiết..

Bắc Giang có thêm 05 di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2022
10:59, 03 Tháng Mười Một 2022

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh (đợt 2) năm 2022 đối với di tích đình Hoàng Lại, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, nâng tổng số di tích xếp hạng cấp tỉnh năm 2022 lên 05 di tích (04 di tích xếp hạng đợt 1 là: chi tiết..

Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát Dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2022
16:21, 01 Tháng Mười Một 2022

(DSX) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử, Hát dân ca và Hò Đồng Tháp năm 2022. chi tiết..

Tuyên Quang: Đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh chùa Làng Khán
09:06, 01 Tháng Mười Một 2022

Sáng 31-10, UBND huyện Yên Sơn tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh chùa Làng Khán, thôn 4, xã Trung Môn. chi tiết..

Yên Bái: Triển khai hiệu quả các đề án bảo tồn giá trị di sản văn hóa của các dân tộc gắn với phát triển du lịch
10:13, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị di sản, di tích lịch sử - văn hóa đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu ra trong Báo cáo Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Hòa Bình: Hiệu quả trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống, di sản, di tích lịch sử-văn hoá
10:06, 27 Tháng Mười 2022

(DSX)- Thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, di sản, di tích lịch sử-văn hoá; tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Lai Châu: Triển khai hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa
09:26, 25 Tháng Mười 2022

(DSX)- Nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực di sản văn hóa đã được nêu ra trong Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. chi tiết..

Thành lập Quỹ bảo tồn Di sản Huế
10:25, 24 Tháng Mười 2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. chi tiết..