Cộng đồng
Hòa Bình: Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong việc tu bổ, tôn tạo di tích
15:03, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong công tác Bảo tồn, Bảo tàng và quản lý di tích năm 2023. chi tiết..

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, di sản địa chất trên địa bàn tỉnh
10:38, 18 Tháng Tám 2022

(DSX)- Lĩnh vực di sản văn hóa trong những tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới
16:19, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Từ ngày 5 - 7/9/2022 tại Ninh Bình sẽ diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972. Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức. chi tiết..

Đắk Nông: Những kết quả ghi nhận trong công tác bảo tồn di sản văn hóa
14:32, 17 Tháng Tám 2022

(DSX) - Theo báo cáo của Sở VHTTDL Đắk Nông, công tác bảo tồn di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Bắc Giang: Vận động, đa dạng hoá và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
09:13, 17 Tháng Tám 2022

(DSX)- Vận động, đa dạng hoá và bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hoá trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030. chi tiết..

Di sản văn hoá Bình Thuận - Thành tựu và phát triển
10:54, 16 Tháng Tám 2022

(DSX) – “Di sản văn hoá Bình Thuận - Thành tựu và phát triển” là chủ đề triển lãm ảnh vừa chính thức khai mạc vào ngày 15/8 tại thành phố Phan Thiết. chi tiết..

Hưng Yên bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
16:40, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Công tác truyền bá các loại hình văn học, nghệ thuật cổ truyền nhằm phát hiện, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đã và đang tồn tại trên địa bàn Hưng Yên như nghề cổ truyền, lễ hội truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp được lưu giữ và phát triển. chi tiết..

Đồng Nai báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022
16:33, 12 Tháng Tám 2022

(DSX)- Tháng 7/2022, Sở VHTTDL Đồng Nai đã thực hiện phim Giới thiệu di tích đình Phước Lư và Văn hóa, văn nghệ dân gian của người Tày ở Đồng Nai; Tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên 8 dân tộc Chơro tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Tiến hành kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc tại thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc... chi tiết..