Cộng đồng
Lai Châu: Nâng cao chất lượng hoạt động phục vụ, giới thiệu khách tham quan tại các điểm di tích văn hóa
09:44, 12 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Hà Nam: Bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh
11:08, 11 Tháng Chín 2022

(DSX)- Bảo vật quốc gia bia Sùng Thiện Diên Linh hiện đang được lưu giữ, trưng bày tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Đọi Sơn, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, là hiện vật gốc, độc bản, kích thước lớn, có niên đại năm 1121 thời Lý. chi tiết..

Đồng Tháp báo cáo công tác bảo vệ di sản văn hóa 9 tháng năm 2022
16:38, 08 Tháng Chín 2022

(DSX)- Công tác Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mang nét đặc trưng, gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp. chi tiết..

Nhiều kết quả tích cực trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT thuộc Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia
15:17, 08 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sau hơn 20 năm triển khai thi hành Luật Di sản văn hóa và hơn 15 năm gia nhập Công ước 2003, Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở cấp quốc gia và quốc tế, đã và đang góp phần hiệu quả vào phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội bền vững. chi tiết..

Thái Bình: Phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO
10:06, 08 Tháng Chín 2022

(DSX)- UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng” đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. chi tiết..

Gìn giữ, phát huy giá trị Di sản Quần thể danh thắng Tràng An
13:57, 07 Tháng Chín 2022

Quần thể danh thắng Tràng An là di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới, nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch độc đáo, rất có giá trị. Đặc biệt khi Ninh Bình xác định Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, di sản Tràng An đã nắm giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của tỉnh Ninh Bình. Do vậy, tỉnh đã xây dựng cơ chế, chính sách để vừa bảo tồn, gìn giữ nguyên vẹn các giá trị di sản, vừa khai thác, phát triển du lịch bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư. chi tiết..

Xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên
09:39, 06 Tháng Chín 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định số 2085/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa; xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. chi tiết..

TP. Hồ Chí Minh thực hiện phân cấp quản lý di sản văn hóa và kiểm kê xếp hạng di tích
17:09, 05 Tháng Chín 2022

(DSX)- Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 185 di tích đã quyết định xếp hạng, trong đó: 02 di tích quốc gia đặc biệt (di tích lịch sử) 58 di tích quốc gia (02 di tích khảo cổ học; 32 di tích kiến trúc nghệ thuật; 24 di tích lịch sử); 125 di tích cấp thành phố (75 di tích kiến trúc nghệ thuật; 50 di tích lịch sử). chi tiết..