Cộng đồng
Hà Giang: Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong 9 tháng đầu năm 2022
10:34, 23 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Báo cáo Kết quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Bắc Kạn: Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được duy trì thực hiện hiệu quả
14:23, 21 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo Công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Thái Nguyên: Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng cuối năm 2022
14:59, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..

Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh
10:16, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý III, 9 tháng đầu năm; phương phướng, nhiệm vụ quý IV năm 2022. chi tiết..

Phát huy giá trị các bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương
09:47, 20 Tháng Chín 2022

(DSX)- Với 08 hiện vật, nhóm hiện vật được thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia, thời gian qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan đã làm tốt công tác phát huy giá trị của những bảo vật này. chi tiết..

Tuyên Quang: Hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, tôn tạo di tích
10:53, 18 Tháng Chín 2022

(DSX)- 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, phục hồi, bảo tồn, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Ninh Bình: Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa trong công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia
16:40, 17 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. chi tiết..

Phú Thọ: Kiểm tra, giám sát hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích đối với các di tích đã được xếp hạng
15:19, 16 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 3 tháng cuối năm 2022. chi tiết..