Cộng đồng
Phân cấp, kiểm kê di tích trong công tác quản lý và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Hưng Yên
15:59, 06 Tháng Mười 2022

(DSX)- Để phân cấp quản lý hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39 Quy định quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chi tiết..

TP. HCM bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
16:18, 04 Tháng Mười 2022

(DSX)- Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan thực hiện các chiến lược, kế hoạch quảng bá di tích đến với du khách, mở các tour du lịch đến tham quan di tích chi tiết..

Hòa Bình: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
10:08, 03 Tháng Mười 2022

(DSX)- 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Nâng tầm tổ chức “Liên hoan nghệ thuật Bài chòi dân gian Quảng Nam” năm 2023
10:16, 01 Tháng Mười 2022

(DSX) - Sở VHTTDL Quảng Nam đã có Tờ trình số 271/TTr-SVHTTDL về việc thống nhất chủ trương nâng tầm tổ chức “Liên hoan nghệ thuật Bài chòi dân gian Quảng Nam” năm 2023 thành “Liên hoan Nghệ thuật một số loại hình Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO vinh danh” năm 2023. chi tiết..

Tăng cường nguồn lực ưu tiên nhằm bảo vệ bền vững những di sản nghệ thuật trình diễn dân gian
12:15, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Đó là một trong những mục đích của Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc tỉnh Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh hướng tới. chi tiết..

Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bảo tồn và phát huy giá trị di sản
09:39, 30 Tháng Chín 2022

(DSX)- Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều chủ trương, đề án, kế hoạch về công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, trong đó chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục quảng bá rộng rãi về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Từ những chủ trương của tỉnh, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản được các cơ quan báo chí trung ương và địa phương quan tâm đề cập. chi tiết..

Hà Nam: Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị di tích
15:53, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Hải Dương: Quan tâm, đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích
15:28, 29 Tháng Chín 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh trong 05 năm qua. chi tiết..