Tầm nhìn
Bình Phước báo cáo công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc
17:08, 21 Tháng Chín 2020

(DSX) - Ngày 21/9, Sở VHTTDL Bình Phước đã có báo cáo số 2149/BC-SVHTTDL về công tác văn hóa, thể thao và du lịch quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2020 chi tiết..

“Bảo tồn di sản cho phát triển bền vững”: Gìn giữ cho muôn đời sau
16:15, 21 Tháng Chín 2020

Nếu mọi sự sáng tạo đích thực đều là món quà vô giá, thì kho tàng di sản văn hóa được nhiều thế hệ gây dựng, bồi đắp và trao truyền, chính là nền tảng vật chất - tinh thần đã và đang định hình diện mạo quá khứ - hiện tại - tương lai một vùng đất, thậm chí là của cả một dân tộc! chi tiết..

Khánh Hòa đồng ý chủ trương tôn tạo cảnh quan di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Tàu C235
15:06, 21 Tháng Chín 2020

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý về chủ trương việc tôn tạo cảnh quan di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Tàu C235 tại xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) theo đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao. chi tiết..

Bộ VHTTDL cho ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 02 di tích tại Cần Thơ
11:14, 21 Tháng Chín 2020

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản gửi UBND thành phố Cần Thơ về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (KTKT) tu bổ 02 di tích trên địa bàn. chi tiết..

TP Hồ Chí Minh đề xuất công nhận địa đạo Củ Chi là di sản Thế giới
17:46, 18 Tháng Chín 2020

(DSX)- Mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã có văn bản số 3427/UBND – VX gửi Bộ Quốc phòng xin ý kiến chủ trương lập hồ sơ di tích lịch sử địa đạo Củ Chi trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) ghi vào danh mục di sản Thế giới. chi tiết..

Đình Hiệp Ninh (Tây Ninh) sắp được sửa chữa
17:00, 18 Tháng Chín 2020

(DSX)- Tây Ninh phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ thực hiện việc tu bổ, tôn tạo những di tích, hạng mục di tích đang xuống cấp nghiêm trọng gồm 22 di tích chi tiết..

Trùng tu, tôn tạo di tích đình Phước Lộc, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
17:54, 16 Tháng Chín 2020

(DSX)- Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương sửa chữa, trùng tu tôn tạo di tích đình Phước Lộc, huyện Long Thành chi tiết..

Bình Dương thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn
17:34, 16 Tháng Chín 2020

(DSX)- Thực hiện Công văn số 4098/UBND-TH ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh Bình Dương về việc báo cáo công tác 9 tháng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương đã có báo cáo kết quả, thực hiện trên lĩnh vực di sản văn hóa. chi tiết..