Tầm nhìn
Khánh Hòa gắn kết giá trị di tích với hoạt động du lịch
16:33, 08 Tháng Mười Hai 2022

Những năm qua, việc gắn kết, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa với hoạt động du lịch đã được các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm triển khai. Tuy nhiên, vẫn cần những cú hích, chính sách cụ thể hơn để sự gắn kết này được bền vững, lâu dài. chi tiết..

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch
16:07, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Phát huy những kết quả đạt được năm 2022, năm 2023, ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương để di sản văn hóa trở thành nguồn lực cho sự phát triển bền vững. chi tiết..

Quảng Nam đề nghị đưa Lễ hội Nguyên Tiêu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
16:03, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 8207/UBND-KGVX về việc đề nghị đưa Lễ hội Nguyên Tiêu vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. chi tiết..

Lào Cai: Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tạo nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế, xã hội
15:03, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Báo cáo công tác văn hóa, thể thao và gia đình năm 2022. chi tiết..

Nam Định: Tăng cường công tác quản lý lễ hội và các di tích lịch sử văn hóa
09:29, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định trong năm 2023 tới. chi tiết..

Sóc Trăng: Bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVTQG Nghệ thuật trình diễn dân gian "Múa Rom Vong" của người Khmer
08:52, 08 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Sóc Trăng là một trong 13 tỉnh, thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm cuối hạ lưu sông Hậu, cùng với những đặc trưng chung của vùng đất Nam Bộ về tự nhiên, kinh tế, văn hóa – xã hội, Sóc Trăng vẫn có những đặc điểm riêng về văn hóa lễ hội, phong tục tập quán, tín ngưỡng và các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao truyền thống của 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Trong đó, cộng đồng người Khmer được xem là chủ thể của nhiều di sản văn hóa bản địa. chi tiết..

Quảng Ngãi: Đề nghị hỗ trợ thực hiện dự án tôn tạo, phục hồi phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Xưởng in tín phiếu của Liên khu V
16:26, 06 Tháng Mười Hai 2022

(DXS) – UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị hỗ trợ nguồn vốn thực hiện dự án tôn tạo, phục hồi phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Xưởng in tín phiếu của Liên khu V, tại Xà Nay (1947-1950) xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà. chi tiết..

An Giang: Tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
09:58, 06 Tháng Mười Hai 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực di sản văn hóa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2023. chi tiết..