Tầm nhìn
Quảng Bình: Khu lăng mộ và nhà thờ danh tướng Hoàng Kế Viêm được xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia
09:39, 01 Tháng Ba 2023

(DSX)- Bộ VHTTDL đã ban hành quyết định công nhận Di tích lịch sử Mộ và nhà thờ Hoàng Kế Viêm ở xã Lương Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. chi tiết..

Tổ chức khai quật khảo cổ học khẩn cấp tại động Tiên Thánh Công Chúa, tỉnh Hà Nam
16:04, 28 Tháng Hai 2023

(DSX)- Nhằm nghiên cứu, đánh giá giá trị di tích, góp phần bổ sung tư liệu, chứng cứ, luận cứ khoa học, đánh giá toàn diện lịch sử hình thành, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch khai quật khảo cổ học tại động Tiên Thánh Công Chúa, thuộc khu vực Thung Bầu, tiểu khu Lâm Sơn, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. chi tiết..

Khẳng định vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVHPVT ở cấp quốc gia và quốc tế
15:54, 28 Tháng Hai 2023

(DSX)- Đó là mục đích của Kế hoạch triển khai các hoạt động của Thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể nhiệm kỳ 2022 - 2026 mới được Bộ VHTTDL ban hành. chi tiết..

Bến Tre: Phê duyệt danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh
15:35, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND phê duyệt danh mục kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. chi tiết..

Phú Thọ: Triển khai Chương trình bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 – 2030
08:16, 27 Tháng Hai 2023

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Bảo tồn, phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa và số hóa di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2023 – 2030. chi tiết..

Xếp hạng thêm 12 di tích cấp quốc gia
10:46, 25 Tháng Hai 2023

(DSX)- Mới đây, Bộ VHTTDL đã ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 12 di tích quốc gia. chi tiết..

Phú Yên: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và phát huy giá trị di sản văn hóa
10:44, 19 Tháng Mười Hai 2022

(DSX) - Trong những năm gần đây, công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả ghi nhận. chi tiết..

Thêm nhiều chính sách cho bảo tồn và phát huy giá trị nhà vườn Huế
09:27, 09 Tháng Mười Hai 2022

Nhà vườn Huế đặc trưng và nhà rường cổ sẽ tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị với nhiều chính sách hỗ trợ. Theo đó, sẽ có nguồn kinh phí hơn 45 tỷ đồng để hỗ trợ cho các nhà vườn nằm trong danh mục cần được bảo tồn và phát huy giá trị. chi tiết..