Tầm nhìn
Hưng Yên thêm 02 di tích cấp Quốc gia
16:20, 19 Tháng Tư 2022

(DSX)- Các di tích được xếp hạng gồm: Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Mão Chinh và di tích kiến trúc nghệ thuật đình Thanh Sầm. chi tiết..

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
16:11, 19 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở VHTTD Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, báo cáo, điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích chi tiết..

Bắc Giang: Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý di sản văn hóa tháng 4/2022
10:57, 19 Tháng Tư 2022

(DSX)- Trong tháng 4/2022, công tác quản lý di sản văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. chi tiết..

Bạc Liêu trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm
15:35, 18 Tháng Tư 2022

(DSx)- UBND tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Địa điểm Trận Giồng Bốm (1946) nhân kỷ niệm 76 năm Ngày diễn ra Trận Giồng Bốm (15/4/1946 - 15/4/2022) tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai. chi tiết..

Ninh Thuận đón Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa
15:56, 15 Tháng Tư 2022

(DSX) – Ngày 14/4, UBND tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa của UNESCO và Bằng xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Vịnh Vĩnh Hy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. chi tiết..

Xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La năm 2022
09:00, 09 Tháng Tư 2022

(DSX)- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch Xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La năm 2022. chi tiết..

Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia
15:35, 08 Tháng Tư 2022

(DSX)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1174/BVHTTDL-DSVH gửi các Bộ, ngành, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 11, năm 2022. chi tiết..

Quảng Nam: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
15:32, 08 Tháng Tư 2022

(DSX) – UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 2080/UBND-KGVX ngày 07/4 gửi các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. chi tiết..